about us | news | festival | projects | cds | dvds | publications | galleries | contact

about us
our aims

on the radio

in the press

 
over ons

Fundación Interchange is een stichting voor onafhankelijk cultureel en antropologisch onderzoek. Doel van de stichting is het bestuderen en documenteren van ontwikkelingen op het gebied van inheemse volken (in brede zin) en van hun tradities, waarbij de wijdere context – sociaal, politiek, economisch, ecologisch, humanitair – steeds van doorslaggevend belang blijft. In eerste instantie richt de stichting zich vooral op gebieden in de zuidelijke hemisfeer; de zogenaamde ‘post-koloniën’. Via het documenteren van oude en nieuwe ‘tradities’ en veranderingsprocessen – door publicaties, CD´s en DVD´s – hoopt Fundación Interchange bij te dragen aan een beter begrip van verschillende culturele tradities en aan een beter inzicht in de complexiteit van onze gemeenschappelijke multiculturele toekomst. De stichting probeert de dialoog met de ander te bevorderen, de ander die iets van onzelf openbaart dat verborgen gebleven was.

Fundación Interchange wil een actief beleid voeren, met initiatieven in de culturele sector. Enerzijds wordt er gestreefd naar de produktie van ‘teksten’ – niet alleen de publikatie van artikelen en boeken, maar ook van cd’s, cd-rom’s en documentaires. Anderzijds wil de stichting initiatieven ontplooien en bemiddelen bij het tot stand brengen van concrete vormen van culturele uitwisseling, zoals het helpen organiseren van tentoonstellingen en tournees.

projecten

Stichting Fundación Interchange heeft in haar vruchtbare bestaan een aantal projecten ondernomen die onder de noemers "ethniciteit en volkscultuur", "duurzame ontwikkeling" en "mensenrechten" gebracht kunnen worden. Sinds 1995 is Fundación Interchange aktief in Venezuela: Een land dat vooral bekend is vanwege haar olie-rijkdom en dat de laatste jaren veel in het nieuws is vanwege haar zogenaamde Bolivariaanse Revolutie. Maar het is ook een land dat een relatief vreedzame multiculturele smeltkroes vormt en een waar muzikaal Eldorado. Speciale aandacht is bij onze projecten steeds uitgegaan naar ‘marginale’ bevolkingsgroepen in de nationale samenleving; een marginalisering die het product is van een geschiedenis van kolonisering. Het betreft hier door staat en samenleving ‘onzichtbaar’ gemaakte groepen die slechts door actief en passief verzet vermochten te overleven. Als stichting proberen wij onder andere, om deze groepen daadwerkelijke steun te bieden via projecten die betrekking hebben op hun (culturele) strijd om zelfbehoud.

Betreffende Venezuela kunnen we een onderscheid aanbrengen tussen langere-termijn projecten en kortere-termijn projecten: Tot de langere-termijn projecten behoort het project over De Inheemse Renaissance: Muziek en cultuur als middel tot emancipatie. Watuna is de verzamelnaam voor de projecten betreffende de Amerindiaanse volken. De projecten die betrekking hebben op de zwarte bevolking vallen onder de overkoepelende titel La Ruta del Cacao, oftewel het ‘Voorbij de Slavernij’-project. Enerzijds richt Fundación Interchange zich bij deze projecten op de analyse van de historische ‘constructie’ van bepaalde groepen; anderzijds blijft de focus op culturele veranderingsprocessen en de actuele politieke dynamiek gericht. Wij onderhouden hierbij steeds intensief contact met Venezolaanse stichtingen, bijvoorbeeld met Fundación Afroamerica (die zich richt op de emancipatie-strijd van de Afro-Amerikanen); Finidef (met focus op de Amerindiaanse culturen); het FUNDEF (het nationale instituut voor etnomusicologie en folklore); Fundación Bigott (de belangrijkste private cultuurinstelling van het land) en Fundalares.

Sinds 1998 zijn er ook een aantal projecten in andere landen van de regio ondernomen - waar wij een gelijke strategie van samenwerking met lokale partners volgen - en mede daardoor zullen de komende jaren ook een aantal produkties buiten Venezuela gerealiseerd worden. Zo zijn inmiddels de eerste resultaten van het ‘Bembé con Castro’-project dat zich in Cuba afspeelt te verkrijgen. Ook zijn er projecten 'in de pijplijn' in Colombia, Bolivia, en de Nederlandse Antillen. Een medewerker van onze stichting is bezig met een project over de historische banden tussen Suriname en Ghana. Verder zijn we actief vanuit onze basis in Nederland met projecten binnen Europa.

Het voordeel van de door Fundación Interchange voorgestelde projecten is dat er samenwerkingscontracten met lokale partners gesloten worden, waarbij dezen ook daadwerkelijk profijt trekken van een voorspoedig verloop van de voorgestelde projecten. Er is geen bureaucratische rompslomp of drainage van fondsen door consultants: De uitvoerders van onze projecten zijn antropologen die zich als een vis in het water binnen de inheemse samenleving bewegen, zonder enige luxe of speciale privileges als bevoorrechte buitenstaander. Het budget dat ter beschikking staat wordt optimaal benut om de lokale partners met de positievere kant van het globaliseringsproces te laten kennismaken. Om deze projecten tot een goed eind te voeren zijn wij echter ook afhankelijk van sponsoring: Wij kunnen uw steun gebruiken, en mocht u een project willen sponsoren dan zal onze dank daarvoor ook uitdrukkelijk vermeld worden.

Het logo van de stichting is gebaseerd op een precolumbiaanse rotstekening. Toen de Guri-dam in Venezolaans Guayana gebouwd werd, werd de rots verplaatst naar de Galeria de Arte Nacional in Caracas.

rock drawing


publicaties

De stichting heeft een ruim aanbod aan artikelen – meest met een journalistiek-wetenschappelijke inslag over met name de wisselwerking tussen muziek, politiek en cultuur - gepubliceerd. Nederlandstalige artikelen verschenen onder meer in Indigo, Onze Wereld, Amazone Post en Bakeliet; Engels- en Spaanstalige in verschillende tijdschriften. Een aantal artikelen is te vinden op onze website. In samenwerking met Fundación Afroamerica is het boekje "Afrovenezuelan Reflections - The Drums of Liberation" uitgegeven.

cd's

In haar korte bestaan heeft onze Stichting al een groot aantal CD’s geproduceerd, deels uitgebracht door PAN-Records en deels door Merusa Records. Van etnomusicologische veld-opnames tot hi-tech studio-opnames, van sjamanistische rituelen in de rimboe tot latin-jazz in de asfaltjungle, van walsen met symfonie-orkest tot landelijke joropos. Alle door ons geproduceerde CD’s gaan vergezeld van boekjes met uitvoerige toelichtingen. Veel voorheen ongehoorde muziek uit met name Venezuela, die een internationaler publiek verdient. De complete catalogus - inclusief muzieksamples - is te vinden op onze website: www.fundint.nl

evenementen

Naast het documenteren van het globale cultuurleven door middel van CD's, films en publicaties, richt onze Stichting zich ook op de praktische zaak van het organiseren en begeleiden van evenementen. Zo worden i.s.m. PAN Records projecten en toernees georganiseerd, en in samenwerking met de Music World Series concerten (waarbij musici uit verschillende culturen elkaar ontmoeten). In 2006 vindt voor het eerst het Kleine Wereldmuziek Festival "Onder de Stuwwal" plaats. Ook wordt in overleg met andere binnen- en buitenlandse partner-organisaties gekeken naar mogelijkheden voor gemeenschappelijke projecten, zoals publicaties, exposities en tournees.

documentaires

Naast onderzoek, publicaties en het werken aan muzikale produkties, is het realiseren van documentaires een van de zwaartepunten van onze stichtelijke activiteiten. Drie van deze documentaires staan op de door PAN-Records uitgebrachte DVD 'Going Native in Venezuela': 'Of Saints and Drums' (over Afro-Venezolaanse muziek, met name in relatie tot volksreligie); 'Arpa Criollo' (harpisten die joropo spelen, een soort dansmuziek die tot dé nationale muziek werd verklaard); en 'Kuamore' (muziek van o.a. de Hiwi, Piaroa, Yukpa en Yekuana). Enkele andere producties: 'Missie Orinoco', een portret van drie Nederlandse missionarissen die al 50 jaar onder de inheemse bevolkingsgroepen werken; 'Chuao - Sabor a Cacao' biedt een beeld van een geïsoleerd Afrovenezolaans kustdorp; 'Hasta Siempre, Compay!' is het verslag van een muzikale rondreis door Cuba.

 

Fundación Interchange
Th. Werenbertszstraat 11
6574 AM Ubbergen
The Netherlands
Tel.: 0031 - 24 36 03 550
mailto:bartolome@fundint.nl

© 2014 Fundación Interchange