about us | news | festival | projects | cds | dvds | publications | galleries | contact

projects
venezuela

proyecto mina

kuamore & watuna

venutopia express

boekpublicatie

netherlands

vaya mandinga

venezuela festival 2008

festival oude muziek 2008

onder de stuwwal 2006

onder de stuwwal 2009

onder de stuwwal 2011

cuba

bembé con castro

bolivia

de inheemse revolutie

 

Stichting Fundación Interchange heeft in haar vruchtbare bestaan een aantal projecten ondernomen die onder de noemer ethniciteit en volkscultuur, duurzame ontwikkeling en mensenrechten gebracht kunnen worden. Medewerkers van Fundación Interchange zijn al sinds 1995 - vóór de oprichting van de stichting in 1998 - aktief in Venezuela; een land dat vooral beroemd is vanwege haar olie-rijkdom, maar het is ook een land dat een multiculturele smeltkroes vormt en een muzikaal Eldorado. Speciale aandacht is daarbij steeds uitgegaan naar ‘marginale’ bevolkingsgroepen in de nationale samenleving; een marginalisering die het product is van een geschiedenis van kolonisering. Deze groepen zijn heel lang als een soort rest-categorie binnen de Venezolaanse staat en samenleving beschouwd, een onzichtbaar gemaakte groep die slechts door actief en passief verzet vermocht te overleven. Als stichting proberen wij onder andere, om deze groepen daadwerkelijke steun te bieden via projecten die betrekking hebben op hun (culturele) strijd om zelfbehoud.

Sinds 1998 zijn er ook een aantal projecten in andere landen van de regio ondernomen en daardoor zullen de komende jaren ook een aantal produkties buiten Venezuela gerealiseerd worden; met name in Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru, Suriname, Cuba,Trinidad, en Jamaica. Ook zijn er plannen om in Afrika projecten op te starten, te beginnen met Senegambia.

Betreffende Venezuela – ongeveer 30 keer de oppervlakte van Nederland en met zo’n 25 miljoen inwoners - zijn we met een aantal projecten bezig, waarbij we een onderscheid kunnen aanbrengen tussen langere-termijn projecten en kortere-termijn projecten. Veel van deze projecten proberen we samen met Venezolaanse stichtingen - waar Fundación Interchange een samenwerkingsverband mee heeft - te realiseren. De belangrijkste van deze stichtingen waarmee een verdrag is opgesteld zijn: Fundación Afroamerica, die zich richt op de cultuur en emancipatie-strijd van de Afro-Amerikanen; Finidef, dat zich vooral richt op de Amerindiaanse culturen; het FUNDEF, het nationale instituut voor etnomusicologie en folklore; Fundación Bigott, de belangrijkste private cultuurinstelling van het land; en Fundalares, dat het levenswerk van Juan Liscano en Osvaldo Lares beheert.

Tot de langere-termijn projecten behoort het project over De Inheemse Renaissance: Muziek en cultuur als middel tot emancipatie.
De projecten die betrekking hebben op de zwarte bevolking vallen onder de overkoepelende titel: La Ruta del Cacao - “Het Slavernij- en Cacao-Project”.
De projecten die betrekking hebben op de inheemse groepen vallen onder de overkoepelende titel van de projecten Kuamore en Watuna.

yekuana
Een groepje Yekuana (foto Osvaldo Lares, ca. 1970)

Enerzijds richt Fundación Interchange in Venezuela de focus op de Afro-Venezolaanse bevolking: de historische ‘constructie’ van deze groep, die zich uit de afstammelingen van de `slaven´ ontwikkeld heeft. Omdat een aantal Afrovenezolaanse subculturen ontstaan zijn uit dorpen die gesticht zijn door - gevluchte of vrijgemaakte - slaven, die met dezelfde urgente problemen van overleving geconfronteerd werden als de indianen, zou men de Afrovenezolaanse plattelandsbevolking eventueel ook tot de inheemse bevolking in wijdere zin kunnen rekenen (In de grondwet van o.a. Venezuela en Colombia wordt dit ook gedaan). Aan de andere kant blijft de aandacht ook gericht op de Amerindiaanse bevolkingsgroepen, de zogenaamde ´indianen´, of inheemse volken van Venezuela; op culturele veranderingsprocessen en de politieke dynamiek.

Het voordeel van de door Fundación Interchange voorgestelde projecten is dat er samenwerkingscontracten met de lokale Venezolaanse partners gesloten zijn waarbij alle partners ook daadwerkelijk profijt trekken van een voorspoedig verloop van de voorgestelde projecten. In een interview met Rigoberta Menchu (13-12-1999), de Guatamalteekse Nobelprijswinnares, zei ze: "Project Kuamore kan een noodzakelijke bijdrage leveren aan een beter begrip betreffende de waarde – la dignidad – van de inheemse volkeren en hun eeuwenoude culturen."
Toen president Chávez oktober 2001 Brussel bezocht, had ondergetekende de mogelijkheid met hem te spreken over de projecten die Fundación Interchange in zijn land onderneemt. Hoewel hij zijn enthousiasme betuigde over onze projecten, lijkt zijn mandaat niet te zijn doorgedrongen tot het culturele establishment. De gevestigde belangen in de cultuursector zijn dermate groot, en de interesse voor inheemse culturen dermate oppervlakkig, dat een dergelijk project van Venezolaanse zijde niet op veel steun mag rekenen. De resultaten van genoemde projecten zullen echter van onschatbare waarde blijken: Enerzijds als getuigenis van de dynamiek van de inheemse cultuur en als tijdsdocument, en anderzijds als registratie van de laatste min of meer intacte Amerindiaanse culturen (Dat dit m.m. ook voor Project Mina geldt, moge de goede verstaander duidelijk zijn). Het zal een monument vormen ter ere van de inheemse bevolking van Amerika!

shamaan
Een sjamaan geeft zijn zegen aan de projecten van Fundación Interchange
 

Fundación Interchange
Th. Werenbertszstraat 11
6574 AM Ubbergen
The Netherlands
Tel.: 0031 - 24 36 03 550
mailto:bartolome@fundint.nl

© 2014 Fundación Interchange