about us | news | festival | projects | cds | dvds | publications | galleries | contact

projects
venezuela

proyecto mina

kuamore & watuna

venutopia express

boekpublicatie

netherlands

vaya mandinga

venezuela festival 2008

festival oude muziek 2008

onder de stuwwal 2006

onder de stuwwal 2009

onder de stuwwal 2011

cuba

bembé con castro

bolivia

de inheemse revolutie

 
venutopia express

caracas
De metropool Caracas

Caracas Kontambor is een muziek-ensemble dat in 2001 in Venezuela werd opgericht. In principe is het een “open” project van Fundación Interchange, met een lijst van gast-spelers. Het eerste project waar de groep mee aan de slag ging was The Bululú Project. Daarvan kwam in 2003 een CD uit (Merusa CD 9255). Het Engelse muziekblad fRoots schreef hierover een enthousisiate recensie, en René van Peer schreef over deze CD: “De warmte van het klimaat komt in weldadige stralen uit je speakers: een meeslepend album.” (New Folk Sounds, 2006).

In zekere zin kan het project dat we nu aan het voorbereiden zijn als een voortzetting van de voorgenoemde productie van Caracas Kontambor gezien worden (Ook het project Mina Birongo, dat samen met de Music World Series in 2005 gerealiseerd werd kan als zodanig geïnterpreteerd worden: Het samenbrengen van muzikaal talent uit verschillende windstreken): Venutopia Express heeft als doel het samenbrengen van muzikanten met verschillende culturele achtergronden – Nederland en Venezuela – en met een gelijksoortige muzikale nieuwsgierigheid en inventiviteit, om zo te komen tot de formatie van een groep die als muzikale smeltkroes alle grenzen overstijgt en een nieuw en uniek geluid produceert. Dit op basis van traditionele muziek-elementen en verworvenheden van de globale `soundscape.´ De Venezolaanse muziekcultuur in het algemeen en de Afro-Venezolaanse ritmes in het bijzonder, zijn vrijwel onbekend buiten Venezuela. Ook de verbindingen met de Afrikaanse muziek - waaruit deze specifieke Afro-Amerikaanse muziek is geevolueerd - en de paden die deze muziek verbinden met ontwikkelingen in bijvoorbeeld jazz en wereldmuziek zijn nog niet geëxploreerd. Met onderhavig project willen we een brug slaan om een dergelijke verkenningstocht mogelijk te maken, ook om interessante kruisbestuivingen aan te gaan met andere ritmes en genres. In totaal zal de groep uit 7 personen bestaan; drie uit Nederland – Lamin Kouyateh, Mark Lotz, en Marco Bernal Toro - en vier uit Venezuela. De bedoeling is dat deze groep in het najaar van 2006 in Caracas opnames maakt. Van het hele project zullen ook video-opnames gemaakt worden en Fundación Interchange produceert de DVD `Venutopia’. Op basis van eigen composities door de deelnemende muzikanten, maar ook op basis van door groeps-improvisaties ontstane nieuwe nummers, gaan de muzikanten op een muzikale ontdekkingsreis. Zo wordt uit de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende muziekculturen iets nieuws gemaakt en maakt muziek haar functie als intense ontmoeting met het andere waar.

mark lotz
Fluitist Mark Lotz

lamin kouyateh
Kora-speler Lamin Kouhateh

 

Fundación Interchange
Th. Werenbertszstraat 11
6574 AM Ubbergen
The Netherlands
Tel.: 0031 - 24 36 03 550
mailto:bartolome@fundint.nl

© 2014 Fundación Interchange