about us | news | festival | projects | cds | dvds | publications | galleries | contact

projects
venezuela

proyecto mina

kuamore & watuna

venutopia express

boekpublicatie

netherlands

vaya mandinga

venezuela festival 2008

festival oude muziek 2008

onder de stuwwal 2006

onder de stuwwal 2009

onder de stuwwal 2011

cuba

bembé con castro

bolivia

de inheemse revolutie

 
Proyecto Mina

Proyecto Mina is de naam die Fundación Interchange gegeven heeft aan een project waar het samen met de in de hoofdstad van Venezuela, Caracas, gevestigde FUNDACIÓN AFROAMERICA - Stichting Afroamerika - aan werkt ("Mina" – letterlijk de ‘mijn’ - is een type trommel die in de streek Barlovento voorkomt, waarvan beweerd wordt dat het een culturele erfenis is van ‘de Mina,’ volgens de orale traditie een Afrikaans volk (sic!)). Proyecto Mina vormt een onderdeel van het overkoepelende “Slavernij- en Cacao-Project.”

Fundación Interchange heeft in 1998 een samenwerkingsverband gesloten met FUNDACIÓN AFROAMERICA, met als gezamelijke doelstelling het onderzoek naar Afro-Amerikaanse culturen. Voorzitter Jesús “Chucho” Garcia wordt algemeen beschouwd als de woordvoerder en leider van de zwarte gemeenschap in Venezuela en heeft een “Netwerk van Afro-Venezolaanse Organisaties” opgezet (hierbij zijn ongeveer 70 basisorganisaties aangesloten!). In “Chucho” Garcia’s geboortestreek Barlovento – ook het “Het Land van Cacao” genoemd, een rijk landbouwgebied waar terwille van het werk op de cacao-plantages slaven te werk werden gesteld: eerst Amerindianen en daarna uit Afrika geroofde werkkachten en hun nazaten – zijn wij begonnen met een project dat de “ecoculturocide” moet tegengaan: de verontachtzaming van het culturele erfgoed en de daarmee samenhangende vernietiging van het ecosysteem. Door het werken aan dit project wordt zowel aan ouderen als aan veel jongeren in de regio een perspectief geboden.

jesus 'chucho' garcía
Chucho García in zijn kantoor

In de winter van 1999-2000 werd Venezuela zwaar getroffen door een watersnoodramp: Door de modderstroom werden hele volkswijken weggevaagd. In het getroffen kustgebied liggen ook de vroeger door slaven bewerkte cacao-plantages; veel van hun afstammelingen zijn daar blijven wonen. Zij vormen een verpauperde groep en volgens schattingen zijn meer dan driekwart van de slachtoffers van de ramp juist uit deze bevolkingsgroep. Ondanks dat Venezuela over geweldige minerale reserves beschikt - en daardoor nooit hulp uit het buitenland ontving (en er ook geen hulp wordt gegeven aan mensen die daar aan projecten willen werken!) - leeft toch 80% van de bevolking onder de armoedegrens. En ondanks dat er een nieuwe regering is gekomen die een sociale revolutie op het programma heeft, is een sociale explosie op korte termijn niet ondenkbaar (de voorheen geprivilegieerde groepen vormen nu de harde kern van de oppositie). Afgezien met het helpen bij het opzetten van het door FUNDACIÓN AFROAMERICA geïnitieerde project, willen wij via Proyecto Mina ook aandacht besteden aan de diversiteit en esthetische kwaliteit van de Afro-Venezolaanse muziek en cultuur. Samen met Chucho García werd het boekje "Afrovenezuelan reflections" uitgegeven. Voor PAN-Records uit Leiden heeft Fundación Interchange al enige cd’s geproduceerd, o.a. voor hun onvolprezen Ethnic Series - begeleid door uitvoerige essays en een foto-dossier. Voor het label Merusa Records zijn we bezig om een aantal nieuwe producties te realiseren (o.a. Bocón, Merusa cd 9256). De nationale en internationale interesse voor 'zwarte muziek’ uit Venezuela lijkt de laatste jaren flink toe te nemen. Een deel van de door ons gerealiseerde cd’s gaat naar de muzikanten en een deel zal door Fundación Interchange en het tot haar beschikking staande distributienetwerk – PAN Records, Music & Words - verspreid worden. De opbrengsten – voor zover er sprake is van een positieve balans - komen ten goede aan Proyecto Mina. In Nederland wordt inmiddels samengewerkt met de band van Marco Bernal, het Toro Ensamble, een groep die de Afro-Venezolaanse muziek meer bekendheid kan geven in Europa.

osma
De leider van een Afrovenezolaanse muziek-groep uit Osma met de door hem zelf gemaakte trommels
 

Fundación Interchange
Th. Werenbertszstraat 11
6574 AM Ubbergen
The Netherlands
Tel.: 0031 - 24 36 03 550
mailto:bartolome@fundint.nl

© 2014 Fundación Interchange