about us | news | festival | projects | cds | dvds | publications | galleries | contact

projects
venezuela

proyecto mina

kuamore & watuna

venutopia express

boekpublicatie

netherlands

vaya mandinga

venezuela festival 2008

festival oude muziek 2008

onder de stuwwal 2006

onder de stuwwal 2009

onder de stuwwal 2011

cuba

bembé con castro

bolivia

de inheemse revolutie

 
Kuamore en Watuna - Projecten over de cultuur van de indianen van Venezuela

pemon kinderen
Pemón schoolkinderen in Canaima

Venezuela beroept zich erop een ‘raciale democratie’ te vormen, een land waarin iedereen staatsburger is, ongeacht afkomst. Iedereen is opgenomen in een nationalistisch traject van mestizaje (oorspronkelijk verwijst dit begrip naar de kruising van blank en indiaans). Dat betekende in de praktijk echter dat de eigen identiteit van de inheemse volken genegeerd werd. President Chávez heeft in 1999 een nieuwe grondwet doorgevoerd waarin voor het eerst expliciet naar de burgerrechten van de indianen – en misschien nog belangrijker, naar hun grondrechten – wordt verwezen. Ook zijn er nu inheemse afgevaardigden in de hoogste bestuurslagen opgenomen. Door een geringe waardering voor de indiaanse levenswijze en hun culturen, is er door Venezolanen weinig diepgaand onderzoek naar de inheemse tradities en cosmologie gedaan. Ook zijn er slechts bij hoge uitzondering opnames van de inheemse muziek verschenen. Een vooraanstaand auteur constateerde: "De inheemse muziek is nauwelijks bekend in Venezuela."

Ondanks al het gejammer over de bedreigde en snel veranderende Amerindiaanse culturen, de protesten tegen genocide en etnocide, zijn er bijna nooit projectmatig opnames gemaakt! Een eerste succes in het kader van Project Kuamore werd in 2001 geboekt met de uitgave van de cd The State of Amazonas: Indigenous and criollo music from Venezuela (verschenen in de Ethnic Series van PAN Records – PANcd 2092. Een tweede CD met inheemse muziek zal in de zomer van 2006 door Merusa Records gepresenteerd worden). Doordat de inheemse volken in een politieke stroomversnelling zijn beland, lijkt het voor hun leiders onmogelijk pas op de plaats te maken - de boel te analyseren en te inventariseren – en iedereen lijkt zich hals over kop in het avontuur van de nieuwe politiek te storten.

Project Kuamore voorziet in de verwezelijking van een aantal cd’s en dvd’s (documentaires), met als doel de diversiteit en veelzijdigheid van de indiaanse muziekculturen onder de aandacht van het Westerse publiek te brengen, alsmede zoveel mogelijk informatie te verschaffen over hun leefsituatie. De verschillende leefgebieden van de inheemse volken zijn in feite vaak grote natuurreservaten, zoals ‘het park van de biosfeer’ in Amazonas, een groene long voor het werelddorp, en ook hier is - naast de culturele eigenheid en de kwestie van mensenrechten - de ecologische kant van de zaak steeds van primordiaal belang. De druk op de inheemse gebieden – door veetelers, mijnbouw etc. – is als vanouds groot. Dankzij het samenwerkingsverband tussen Fundación Interchange en het FINIDEF – Fundación Internacional de Etnomusicologia y Folklore – te Caracas, kunnen wij over de diensten beschikken van de meest gerenommeerde Venezolaanse etnolinguďsten, en bovendien gebruik maken van de infrastructuur die het FINIDEF en het FUNDEF in de loop van hun bestaan hebben opgebouwd. Tijdens bezoeken aan de verschillende inheemse volken, zal steeds bestudeerd worden hoe – in overleg met inheemse en andere autoriteiten – op een zinvolle wijze een bijdrage geleverd kan worden om lokale initiatieven - betreffende (de conservering, vernieuwing of heropleving van) inheemse tradities - te ondersteunen. Ook brengen wij regelmatig rapport uit over ontwikkelingen in de inheemse beweging in het blad Indigo.

In cultureel opzicht zouden de nieuwe rechten voor de inheemse volken een opbloei kunnen teweegbrengen van de eigen tradities en een kleine “Renaissance aan de Orinoco” kunnen stimuleren (Anderzijds zijn dus ook de eerste signalen van een “zwarte renaissance” waarneembaar). Onderzoek naar de expressieve cultuur - en muziek, die net als in de tijd van de negerslavernij soms ondergronds ging; deels vanwege harde repressie, deels door ‘etnische schaamte’, kan een grote bijdrage leveren aan het herontdekken van de eigenwaarde van een volk, en dan kan er een begin gemaakt worden met een moeizaam proces van emancipatie, ‘de etnische schaamte voorbij.’ Genoemde projecten kunnen daartoe bijdragen aangezien er nu een speurtocht op gang komt naar de fundamenten en duurzame resten van de inheemse tradities en hoe die in ‘het moderne leven’ geďntegreerd kunnen worden.

 

Fundación Interchange
Th. Werenbertszstraat 11
6574 AM Ubbergen
The Netherlands
Tel.: 0031 - 24 36 03 550
mailto:bartolome@fundint.nl

© 2014 Fundación Interchange